Přeskočit navigaci
Kontakt:
Anna Jetelinová
Dřínová 9
612 00 Brno

Mobil:
606 437 407
E-mail:
ajetelinova@seznam.cz

Služby

Naše firma se zabývá službami v oblasti vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daňová přiznání pro malé, střední firmy i neziskové organizace.

Komplexní vedení účetnictví zahrnuje zpracování veškerých účetních dokladů a vedení knih a deníků podle zákona o účetnictví, také vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty jak pro měsíční, případně čtvrtletní plátce daně, včetně záznamní povinnosti, souhrnné hlášení, zpracování dalších zákonem stanovených statistických výkazů, zpracování přehledů věřitelů a dlužníků (pohledávek a závazků), vedení a zařazení majetku, odpisy, silniční daň, atd.

Našim klientům nabízíme tyto služby:

 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • zpracování DPH a evidence daňových dokladů
 • kompletní zpracování mzdové a personální agendy
 • sestavení daňových přiznání (DPH, daň z příjmu, silniční daň, atd.)
 • zastupování na úřadech (Finanční úřady, zdrav. pojišťovny, státní správy, atd.)
 • zpracování vnitropodnikových směrnic
 • vedení knihy jízd
 • účetní a daňové poradenství, konzultace
 • sestavení účetních uzávěrek, sestav
 • rekonstrukce účetnictví a mezd za předešlá období
 • možnost zpracování u zákazníka
 • zpracování a zavedení systému QMS dle ISO 9001
 • ... a další služby dle požadavků zákazníka

  Anna Jetelinová, Dřínová 9, 612 00, Brno, Mobil: 606 437 407, E-mail: ajetelinova@seznam.cz